برنامه‌های 18 دی‌ماه 1391 رادیو تلاوت

دوشنبه 18 دی 1391

 برنامه‌های رادیو تلاوت با پخش تلاوت‌هایی از اساتید مرحوم «محمدصدیق منشاوی»، «شعیشع» و «مصطفی اسماعیل» پیگیری می‌شود.

جدول پخش تلاوت‌های رادیو تلاوت در تاریخ دوشنبه 18 دی‌ماه 1391 به شرح ذیل است؛....
ساعت 18:00 تلاوت سوره‌های «حشر» آیات 19تا آخر، «فجر»، «بلد»، «علق»، «حمد» و سوره «بقره» آیات 1 تا 5 توسط مرحوم استاد «محمدصدیق منشاوی».

ساعت 18:30 تلاوت سوره «آل‌عمران» آیات 153تا 156 توسط «صالح اطهری‌فرد».

ساعت 19:00 تلاوت ترتیل نیم جزء اول جزء هشت توسط «محمدحسین سبزعلی».

ساعت 19:30 تلاوت سوره «اعنکبوت» آیات 5 تا 16 توسط استاد مرحوم «ابوالعینین شعیشع».

ساعت 20:00 تلاوت سوره «مریم» آیات 1 تا 62 توسط «سید متولی عبدالعال».

ساعت 21:00 تلاوت سوره «هود» آیات 36 تا 57 و 69 تا 73 توسط «حمدی زامل».

ساعت 21:45 تلاوت سوره «انجم» آیات 39 تا آخر، سوره «القمر» آیات 1 تا 8، سوره «الزلزال» و سوره «قریش» توسط «محمد الیثی».

ساعت 22:10 تلاوت سوره «انعام» آیات 95 تا 100 و سوره «قارعه» آیات 1 تا 7 توسط «حمید شاکرنژاد».

ساعت 22:30 تلاوت سوره «آل‌عمران» آیات 171 تا 194 توسط استاد مرحوم «مصطفی اسماعیل».

ساعت 22:40 تلاوت سوره‌های «بروج»، «طارق» و «أعلی» آیات 1 تا 9 توسط «عبدالعاطی ناصف».

ساعت 23:00 تلاوت ترتیل نیم جزء دوم جزء هشت

 توسط «محمدحسین سبزعلی».

ساعت 23:30 تلاوت سوره «آل عمران» آیات 113 تا 145 توسط «عباس امام‌جمعه».
 
نوع مطلب : برنامه های رادیو تلویزیون، 
برچسب ها :