فایل صوتی ترجمه ی فارسی قرآن (ترجمه استاد فولادوند)

چهارشنبه 29 آذر 1391
 
 در این پست ترجمه جزء به جزء قرآن کریم را به صورت صوتی و با زبان زیبای فارسی قرار دادم که امیدوارم از معانی گهربار قرآن در زندگی خود بهره ببریم

این ترجمه توسط استاد فولادوند انجام گرفته و با صدای رسای آقای هدایت فر قابل شنیدن است

ادامه مطلب را ببینید....

دانلود با لینک مستقیم:

جزء

حجمزمانزبانFormatدانلود کنید
جزء اول6.6MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دوم6.3MB۴۸ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سوم7MB۵۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء چهارم6.1MB۴۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء پنجم6.7MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء ششم6MB۴۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هفتم7.3MB۵۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هشتم6MB۴۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء نهم6.3MB۴۷ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دهم5.6MB۴۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء یازدهم6MB۴۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دوازدهم5.4MB۴۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سیزدهم5.8MB۴۴ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء چهاردهم6.6MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء پانزدهم7MB۵۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء شانزدهم6.8MB۵۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هفدهم6.1MB۴۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هجدهم6.4MB۴۸ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء نوزدهم6.6MB۴۹ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیستم5.7MB۴۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و یکم5.9MB۴۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و دوم6.3MB۴۷ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و سوم6.7MB۵۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و چهارم5.9MB۴۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و پنجم6.6MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و ششم6.6MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و هفتم6.7MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و هشتم6.2MB۴۷ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و نهم6.7MB۵۰ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سی ام6.3MB۴۸ دقیقهفارسیMp3دانلود

منبع: دانلود کتابهای صوتینوع مطلب : دانلود صوت قرآنی، 
برچسب ها : ترجمه فارسی قرآن، پایگاه قرآنی کلام الهی، ترجمه آیات قرآن،