دانلود فایل صوتی ترجمه فارسی قرآن (ترجمه استاد بختیاری نژاد)

شنبه 11 آذر 1391
 
 در این پست ترجمه جزء به جزء قرآن کریم را به صورت صوتی و با زبان زیبای فارسی قرار دادم که امیدوارم از معانی گهربار قرآن در زندگی خود بهره ببریم

این ترجمه توسط استاد بختیاری نژاد انجام گرفته و با صدای رسای آقای حسن زمان زاده قابل شنیدن است

ادامه مطلب را ببینید....
دانلود از سرور 4shared

منبع: www.eholyquran.com

جزء

حجمزمانزبانFormatدانلود کنید
جزء اول6.7MB۵۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دوم7.2MB۵۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سوم7.5MB۵۷ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء چهارم7MB۵۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء پنجم7.6MB۵۸ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء ششم7.7MB۵۹ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هفتم8.2MB۶۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هشتم7.8MB۵۹ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء نهم7.3MB۵۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دهم7.7MB۵۸ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء یازدهم8.4MB۶۴ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء دوازدهم8.2MB۶۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سیزدهم8.2MB۶۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء چهاردهم7.7MB۵۸ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء پانزدهم8.4MB۶۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء شانزدهم8.5MB۶۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هفدهم8.1MB۶۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء هجدهم7.7MB۵۹ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء نوزدهم8.1MB۶۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیستم7.7MB۵۹ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و یکم8.1MB۶۲ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و دوم8MB۶۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و سوم8.6MB۶۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و چهارم8MB۶۱ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و پنجم8.7MB۶۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و ششم8.4MB۶۴ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و هفتم8.3MB۶۳ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و هشتم8.5MB۶۵ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء بیست و نهم8.7MB۶۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
جزء سی ام8.7MB۶۶ دقیقهفارسیMp3دانلود
نوع مطلب : دانلود صوت قرآنی، 
برچسب ها : ترجمه فارسی قرآن، پایگاه قرآنی کلام الهی، ترجمه آیات قرآن، ترجمه استاد بخیاری نژاد،