اهمیت كار و تلاش در سیره پیامبر(ص)

سه شنبه 3 بهمن 1391
 پیامبر اعظم(ص) در سیره عملی خود ضمن انجام مسئولیت خطیر رسالت و راهنمایی و تعلیم و تربیت جامعه اسلامی، در مواقع مختلف و با توجه به شرایط و نیازها و ضرورتهای جامعه، به كار و تلاش می‌پرداخته است. آن حضرت بدین وسیله پیروان آیین خود را به ارزش و اهمیت كار و كوشش و نقش آن در پیشبرد مسائل اقتصادی جامعه رهنمون می‌ ساخته و ضمناً با اشتغال به كارهای مختلف استقلال خود را در جامعه حفظ می‌نموده است. به عنوان نمونه تلاش و كار طاقت فرسای آن حضرت در حفر خندق از زبان امیرالمومنین علی(ع) چنین توصیف شده است:

«هنگام كندن خندق همراه پیامبر(ص) بودیم كه فاطمه(س) در حالی كه تكه نانی با خود داشت نزد پیامبر(ص) آمد و آن را به پیامبر(ص) داد. پیامبر(ص) فرمود: این چیست؟ حضرت فاطمه(س) گفت: قرص نانی است كه برای حسن و حسین آماده كرده بودم كه قسمتی از آن را برای شما آوردم. سپس پیامبر(ص) فرمود: این اولین غذایی است كه بعد از سه روز می‌خورم. (عیون اخبارالرضا، ج2، ص40).....
از این گفتار چنین نتیجه می‌گیریم كه رسول گرامی اسلام(ص) آن قدر به كار و فعالیت فیزیكی اهمیت می‌دادند كه خود شخصاً در جریان كندن خندق شركت كرده و آنچنان به كار اشتغال داشته كه حتی به فكر خوردن غذا نیز نبوده است. آن حضرت با این عمل خود هم به كار و تلاش ارزش می‌داده است و هم اینكه برای دیگران در هر زمینه اسوه و الگو بوده است.
 
همچنین از علی(ع) در توصیف اهمیت و جایگاه كار و تلاش در سیره عملی پیامبر گرامی(ص) روایت دیگری مطرح شده كه فرمود: علی(ع) باغش را كه به دست پیامبر(ص) آباد شده بود و آن حضرت با دست خودش آبیاری كرده بود به دوازده هزار درهم فروخت و در حالی نزد خانواده‌اش رفت كه همه آن را صدقه داده بود. (الحیاه ، ج4، ص323) در روایت فوق علی(ع) به كار كشاورزی و تلاش و فعالیت فیزیكی پیامبر گرامی اسلام(ص) اشاره نموده است كه آن حضرت نسبت به چنین كارهایی اهتمام می‌ورزیده و از دیدگاه ایشان دارای ارزش و اهمیت ویژه‌ای بوده است.
 
در روایت دیگر علی(ع) در توصیف انجام كارهای شخصی پیامبر(ص) توسط خود آن حضرت را چنین توصیف می‌نماید:
«رسول خدا(ص) همیشه موقع غذاخوردن روی زمین می‌نشست و نشستن او مانند بنده بوده و كفشش را با دست خود می‌دوخت و لباس خود را وصله می‌زد و سوار الاغ برهنه می‌شد و كس دیگری را نیز سوار می‌كرد... (الحیاه ، ج2، ص52) از دیدگاه اولیای الهی هرگونه كار و تلاشی كه جوابگوی خواسته‌های مشروع انسان باشد، و همچنین انجام كارهای شخصی كه موجب رفع نیازهای انسان می‌شود، از ارزش قابل توجهی برخوردار است. لذا با توجه به روایت فوق شخص پیامبر(ص) به این امر توجه خاصی داشته و تمام كارهای خود را با دست خویش انجام می‌داده است.

در یك جمع بندی مختصر به چنین نتیجه ای می‌رسیم كه رسول گرامی اسلام(ص) همراه و همگام با انجام رسالت تبلیغ دین الهی، در تمام مراحل زندگی به هرگونه كار و تلاش مفید و ثمربخش می‌پرداخت و هركاری را با توجه به شرایط و ضوابط مربوط به آن به انجام می‌رساند و تمام كارها با دست توانای آن حضرت به بهترین وجه انجام می‌گرفت. آن حضرت در ضمن عمل و تلاش‌های پی گیر خود، با بیانات شیوا و سخنان آموزنده تمام آحاد مردم را در تمام مراحل كار و تلاش راهنمایی می‌نمود و آنان را به فعالیت و كار تشویق و ترغیب می‌كرد تا جامعه اسلامی با اشتغال به كار از استقلال كامل بهره مند بوده و از رونق اقتصادی برخوردار گردند.


منبع: روزنامه کیهان شماره 20195 تاریخ 91/2/10 صفحه 6

پایگاه قرآنی کلام الهی
نوع مطلب : سیره اخلاقی پیامبر اسلام، همت و تلاش، 
برچسب ها : اهمیت کار کردن، کار و تلاش حضرت محمد، پایگاه قرآنی کلام الهی،